QUY TRÌNH XUẤT-NHẬP  VÀ QUẢN LÝ HÀNG TẠI KHO

Với quy trình quản lý xuất nhập hàng chuyên nghiệp, việc lưu trữ hàng hóa, sẽ vô cùng đơn giản và tiện lơi. Chúng tôi cung cấp linh hoạt trong việc lưu trữ, do đó cho dù bạn muốn lưu trữ hàng hóa nhiều hay ít, chúng tôi đều có không gian lưu trữ phù hợp dành cho bạn. Bạn có thể hàng hóa trong thời gian ngắn hạn hay dài hạn tùy theo yêu cầu bạn muốn với chi phí cực kỳ tiết kiệm.

Việc quản lý và báo cáo (xuất-nhập-tồn) được tự động hóa, cập nhật liên tục trên phầm mềm Quản lý kho hàng của công ty. Quý khách hàng có thể truy cập và kiểm tra bất kỳ lúc nào khi cần

Bước 1. Xử lý hàng nhập (Inbound)

Nhận và nhập hàng hóa vào kho

– Tiếp nhận thông tin nhập hàng vào kho với khách hàng/đơn vị vận chuyển (thời gian, loại hàng, số lượng,..)

– Tiến hành bốc xếp dỡ hàng (container, xe tải, hàng lẻ,…)

– Kiểm nhận số lượng (thừa, thiếu) và chất lượng hàng hóa (móp méo, bể, vỡ,..) và xác nhận với khách hàng.

– Làm giấy tờ, thủ tục nhập hàng.

Bước 2. Xử lý trong kho hàng (Internal Processing)

  1. Sắp xếp hàng hóa vào kho lưu trữ

– Xác định sản phẩm

– Xác định vị trí lưu trữ phù hợp

– Tiến hành chuyển hàng vào vị trí lưu kho

– Cập nhập dữ liệu hàng hóa.

  1. Chuẩn bị cho đơn hàng xuất

– Tiếp nhận thông tin yêu cầu xuất hàng từ khách hàng (thời gian, hàng hóa, số lượng,…)

– Lấy hàng, đóng gói, dán nhãn,…(nếu có)

Bước 3. Xử lý hàng xuất (Outbound)

Xuất và giao hàng ra khỏi kho

– Xác nhận thời gian vận chuyển

– Bốc xếp hàng lên xe

– Làm thủ tục xuất hàng

– Cập nhật dữ liệu: